pravila korištenja

1. intelektualno vlasništvo.

usluga, stranica i sve informacije i/ili sadržaj koje vidite, čujete ili na neki drugi način doživite na stranici ('sadržaj') zaštićeni su kineskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim zakonima i pripadaju usa-panel-u. net ili njegov roditelj, partneri, filijale, suradnici ili treća lica. usa-panel.net vam daje ličnu, neprenosivu, neekskluzivnu licencu za korištenje stranice, usluge i sadržaja za štampanje, preuzimanje i pohranjivanje dijelova sadržaja koje odaberete, pod uvjetom da: (1) samo koristiti ove kopije sadržaja za svoje interne poslovne svrhe ili svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu; (2) nemojte kopirati ili postavljati sadržaj na bilo koji mrežni računar niti prenositi, distribuirati ili emitovati sadržaj u bilo kojem mediju; (3) nemojte modifikovati ili menjati sadržaj ni na koji način, niti brisati ili menjati bilo koje obaveštenje o autorskim pravima ili žigovima. nikakva prava, naslov ili interes u bilo kom preuzetom sadržaju ili materijalu se ne prenose na vas kao rezultat ove licence. usa-panel.net zadržava potpuni naslov i puna prava intelektualne svojine na bilo koji sadržaj koji preuzmete sa stranice, podložno ovoj ograničenoj licenci za ličnu upotrebu sadržaja kako je ovdje navedeno. ne smijete koristiti bilo koji od znakova ili logotipa koji se pojavljuju na cijelom sajtu bez izričitog pismenog pristanka vlasnika žiga, osim u slučajevima kada je to dozvoljeno važećim zakonom. ne smijete preslikavati, strugati ili uokviriti početnu stranicu ili bilo koje druge stranice ove stranice na bilo koju drugu web stranicu ili web stranicu. ne smijete povezivati ​​'duboke linkove' na stranicu, tj. kreirati linkove ka ovoj stranici koji zaobilaze početnu stranicu ili druge dijelove stranice bez pismene dozvole.


2.odricanje od garancije.

usa-panel.net ne daje izričite, implicirane garancije ili izjave u vezi sa bilo kojim proizvodom, ili u vezi sa sajtom, uslugom ili sadržajem. usa-panel.net izričito se odriče svih garancija bilo koje vrste, izričitih, impliciranih, zakonskih ili drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicirane garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu, naslov i bez kršenja prava u vezi sa proizvodima, stranica, usluga i content.usa-panel.net ne jamči koje će funkcije koje obavlja stranica ili usluga biti neprekidne, pravovremene, sigurne ili bez grešaka, ili da će nedostaci na stranici ili usluzi biti corrected.usa-panel.net ne jamči tačnost ili potpunost sadržaja, niti da će sve greške u sadržaju biti ispravljene. stranica, usluga i sadržaj se pružaju na osnovu 'kako je' i 'kako je dostupno'.

na usa-panel.net, IP adrese posjetitelja se periodično pregledavaju i analiziraju samo u svrhu praćenja i efektivnog poboljšanja naše web stranice i neće se dijeliti izvan usa-panel.net.

tokom posjete web stranici, možemo od vas tražiti kontakt informacije (e-mail adresa, broj telefona, broj faksa i adrese za dostavu/fakturisanje). Ove informacije se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi - i samo uz vaše odobrenje.

 

3. ograničenje odgovornosti.

ni u kom slučaju usa-panel.net neće biti odgovoran kupcu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posebnu, posljedičnu, kaznenu ili primjernu štetu (uključujući bez ograničenja izgubljenu dobit, izgubljenu ušteđevinu ili gubitak poslovne prilike) koja nastane iz ili koji se odnose na (i) bilo koji proizvod ili uslugu koju pruža ili će biti pružena od strane usa-panel.net, ili korištenje nemogućnosti korištenja istih; (ii) korištenje ili nemogućnost korištenja stranice, usluge, ili sadržaj, (iii) bilo koju transakciju koja je obavljena putem ili omogućena od strane stranice; (iv) svaka tvrdnja koja se može pripisati greškama, propustima ili drugim netačnostima na stranici, usluzi i/ili sadržaju; (v) neovlašteni pristup ili alteracija vaših prijenosa ili podataka, (vi) izjava ili ponašanja bilo koje treće strane na web-mjestu ili usluzi; (vii) bilo koje drugo pitanje u vezi s proizvodima, web-mjestom, uslugom ili sadržajem, čak i ako je usa-panel. net je obaviješten o mogućnosti takve štete.

Isključiva obaveza i odgovornost usa-panel.net-a za nedostatke proizvoda biće, po izboru usa-panel.net-a, da zameni takav neispravan proizvod ili vrati kupcu iznos koji je korisnik platio, stoga ni u kom slučaju odgovornost usa-panel.net-a neće premašiti kupovnu cijenu kupca. gore navedeni pravni lijek podliježe pisanoj obavijesti kupca o nedostatku i vraćanju neispravnog proizvoda u roku od šezdeset (60) dana od kupovine. prethodni pravni lijek se ne odnosi na proizvode koji su bili podvrgnuti pogrešnoj upotrebi (uključujući, bez ograničenja, statičko pražnjenje), zanemarivanju, nezgodi ili modifikacijama, ili na proizvode koji su zalemljeni ili izmijenjeni tokom sastavljanja, ili na drugi način nisu podložni testiranju. ako ste nezadovoljni sajtom, uslugom, sadržajem ili uslovima korišćenja, vaš jedini i isključivi lek je da prestanete da koristite sajt. potvrđujete, svojim korištenjem stranice, da je vaše korištenje stranice na vlastiti rizik.

Top